ก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Suvit Maesincee กล่าวว่าเขามอง RoboCup ว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็น “ผู้บุกเบิกหุ่นยนต์” ซึ่งเป็นประเทศที่ความคิดและนวัตกรรมสามารถเติบโตได้ Suvit กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้

ทั้งด้านการทหารและการค้า กระทรวงและพันธมิตรยังมุ่งมั่นที่จะใช้ RoboCup เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อดำเนินการด้านระบบอัตโนมัติ งานนี้จะสร้างโอกาสให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก “เรา [รัฐบาล] มีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น” ประเทศผู้ผลิต “ซึ่งทุกคนและทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้” เขากล่าว