การย้ายฐานการผลิตเต็มรูปแบบจากผู้ผลิตในภูมิภาค

สงครามการค้าส่งผลให้รัฐบาลจีนใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเพิ่มขึ้น จากที่นี่เราเห็นว่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ลีลาหะพันธุ์เห็นพ้องกับ Phacharaphot โดยให้เหตุผลว่าการเบี่ยงเบนการลงทุนเข้ามาในราชอาณาจักรอาจไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายสงครามการค้า

เนื่องจากผู้ผลิตหลายรายอาจมีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ที่จะหันเหความสนใจการลงทุน แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตแทนการย้ายฐานการผลิตเต็มรูปแบบจากผู้ผลิตในภูมิภาค เขากระตุ้นให้ผู้ส่งออกเตรียมความพร้อมและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าเช่นการเปลี่ยนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐเพื่อชดเชยคำสั่งขนส่งที่ลดลงไปยังจีนหรือส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลควรเสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างเกราะป้องกันผลกระทบด้านลบจากสงครามการค้าเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนตลอดทั้งปี